Cập nhật tiến độ dự án nam 32 ngày 06-08-2017

Cập nhật hình ảnh tiến độ mới nhất dự án nam 32 ngày 06-08-2017

Khuôn viên cây xanh-19
Khuôn viên cây xanh-18
Khuôn viên cây xanh-17
Khuôn viên cây xanh-16
Khuôn viên cây xanh-15
Khuôn viên cây xanh-14
Khuôn viên cây xanh-13
Khuôn viên cây xanh-12
Khuôn viên cây xanh-11
Khuôn viên cây xanh-10
Khuôn viên cây xanh-10
Khuôn viên cây xanh-8
Khuôn viên cây xanh-7
Khuôn viên cây xanh-6
Khuôn viên cây xanh-5
Khuôn viên cây xanh-4
Khuôn viên cây xanh-3
Khuôn viên cây xanh-2
Khuôn viên cây xanh

Trả lời

Your email address will not be published.

Bạn cần tư vấn về dự án Nam 32 - Liên hệ với chúng tôi!

Call 0981.33.1919

top